پنجشنبه, 03 خرداد 1397

ظلم ظالم

نامه الکترونیک چاپ PDF

افرین و مرحبا بر این دغل

که بکرد دین خدا را منفعل

برتنش رخت خدایی دوخته

بر سرش جای ریایی سوخته

وی در این دنیا به دید خود حکومت می کند

وندرین برزخ به اسم دین جنایت می کند

افرین بر مردم دین باخته

از برای خود به چه زیبا خدایی ساخته

آری هست بی نقص و کامل این خدا

چونکه دارد یک صفت بیش از خدا

در سرای ان خداوند حکیم

ظلم ظالم نیست ای یار فهیم

بهنام ب

افزودن نظر


Joomlart