پنجشنبه, 28 تیر 1397

دلیل حذف نقویان از صدا و سیما

نامه الکترونیک چاپ PDF

آقای دکتر؛

این فایل صوتی را بشنوید تا دلیل حذف نقویان از صدا و سیما را بدانید

http://www.youtube.com/watch?v=ojrS7gk_w_U&feature=player_embedded&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DojrS7gk_w_U%26feature%3Dplayer_embedded&app=desktop

افزودن نظر


Joomlart