پنجشنبه, 28 تیر 1397

آقای لاریجانی؛ دین را از آمریکاییها بیاموزید!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  جناب آقای لاریجانی؛ نمی دانم از مرحوم ابوی چه آموخته اید، هر چه هست ربطی به آموزه های اسلام ندارد، پیامبر عظیم الشان اسلام در عصر جاهلیت و برده داری که سیاهان را از چهارپایان کم بهاتر می دانستند، منزلت انسان را تا بدانجا برد که دیگر در قید رنگ و نژاد و قوم نباشد، ملاکها را عوض و ارزشها را دگرگون کرد.
  برده ای سیاه بر بام کعبه می فرستد تا اذان بگوید،باشد که این برده سیاه، همگان را به بندگی خدا دعوت کند، عرب جاهلی که دامن از سیاه بر می گرفت و عجم را به دیده حقارت می نگریست، در مکتب اسلام خود را با سیاه برابر و برادر و سلمان فارسی عجم را از خود برتریافت.
  امروز آمریکا که دوران تلخ برده داری را سپری کرده است و تا همین چندی پیش سیاهان را " کا کا سیاه " خطاب می کرد و آنان را به رستوران و مدرسه سپید راه نمی داد، با عبور از مرزهای نژاد و رنگ و قومیت، یک سیاه آفریقایی مسلمان تبار را به ریاست جمهوری برمی گزیند، یعنی التزام عملی به دستور پیامبر اسلام! جای بسی تاسف و تاثر دارد که فرزند عالمی شیعی رئیس جمهور آمریکا را " کا کا سیاه " بخواند! 

  آقای لاریجانی؛ این خطاب شما موجب شرمساری شیعه است، هر چه می خواهید بگویید، اما بر رنگ و نژاد و قومیت تفاخر نکنید که خلاف رای اسلام و سیره ائمه هدی است. بگذارید من نیزدم فرو بندم و از تبار شناسی مسئولان سخن نگویم.
   وما علینا الا البلاغ   
  دکتر مهدی خزعلی  
       6/11/88        

 

افزودن نظر


Joomlart