پنجشنبه, 28 تیر 1397

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را(هفتادمین نشست سرای قلم)

نامه الکترونیک چاپ PDF

" شبی با حافظ "

" هم اندیشی در فهم کلام حافظ "

دکتر مصطفی بادکوبه ای

دکتر مهدی خزعلی

استاد تقی محمدی فکورزاده

زمان : سه شنبه 5 خرداد  1394 ساعت 17

مکان: م انقلاب خ کارگر شمالی بالاتر از نصرت کوی عبدی نژاد پ 18 سرای قلم

جلسه هفته گذشته چهار بیت از غزل نهم دیوان خواجه شیراز را به هم اندیشی نشستیم و در ادامه به نقد شعر حج استاد مصطفی بادکوبه ای پرداختیم که بحث گرم و جذابی شد.

فردا ادامه غزل نهم را پی گرفته و از محضر اساتید و هنرمندان نیز بهره مند خواهیم شد.

*** دوستان جهت صدور کارت عضویت سرای قلم یک قطعه عکس همراه داشته باشند ***

غزل نهم لسان الغیب خواجه شیراز

1- رونق عهد شبابست دگر بستان را                               می رسد مژده ی گل بلبل خوش الحان را

2-ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی                             خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

3-گر چنین جلوه کند مُغبچه باده فروش                           خاکروبِ در میخانه کنم مژگان را

4-ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان                         مضطرب حال مگردان من سرگردان را

5-ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند                     در سر کار خرابات کنند ایمان را

6-یار مردان خدا باش که در کشتی نوح                             هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

7-برو از خانه گردون بدر و نان مطلب                                کان سیه کاسه در آخر بکُشد مهمان را

8-هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاکست                  گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

9-ماه کنعانی من مسند مصر آنِ تو شد                           وقت آن است که بدرود کنی زندان را

10­-حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی            دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

افزودن نظر


Joomlart