پنجشنبه, 28 تیر 1397

سایه ی مهر پدر، ظهر صلاتی داشتیم؛

نامه الکترونیک چاپ PDF

یاد آن روزی که تختی
و حیاطی داشتیم،
قل قل قوری و قلیان
و بساطی داشتیم؛


عطر آویشن، ردیف
استکانهای بلور،
زندگی شیرین تر از
چای نباتی داشتیم؛


مادری فیروزه تر
از آسمان مخملی،
سایه ی مهر پدر،
ظهر صلاتی داشتیم؛


خانه ای گرچه کلنگی
خالی از اندوه و غم،
باخبر از حال هم،شور
و نشاطی داشتیم؛


نم نم چنگ و رباب
و گلنراقی و قمر،
هرشب جمعه که میشد
سور و ساتی داشتیم؛


نرده های غرق پیچک
پله پله اطلسی،
گام پاورچین و غرق
احتیاطی داشتیم؛


شرشر فواره روی
رقص ماهیهای حوض،
شور و شوق و خاطر
پرانبساطی داشتیم؛


ساده مثل آفتاب
آمده از پشت کوه،
بی خجالت لهجه ی
اهل دهاتی داشتیم؛


حافظ از شاخه نباتش
سعدی از سیمین تنش،
فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتی داشتیم؛


عکس ما را قاب کن
هرچند با گرد و غبار،
تا که خوشبختی بداند
خاطراتی داشتیم؛


یاد باد آن
روزگاران یاد باد....

افزودن نظر


Joomlart