پنجشنبه, 28 تیر 1397

دعوتنامه نشست 97 و 98 سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF
نشست ۹۷ سرای قلم
"شبی با حافظ"
هم اندیشی در فهم کلام حافظ
"زهد و ریا"

افزودن نظر


Joomlart