پنجشنبه, 28 تیر 1397

نشست 125 سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

" شبی با حافظ "

" هم اندیشی در فهم کلام حافظ "

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود

ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست

* استاد تقی فکورزاده

* دکتر مهدی خزعلی


" نشست 126 سرای قلم"

" نقدی بر عرفان حلقه "

" پرسش و پاسخ"

" تریبون آزاد"

زمان: سه شنبه 11 خرداد ساعت 17

مکان: میدان انقلاب کارگر شمالی بالاتر از نصرت کوی عبدی نژاد پلاک 18 سرای قلم


افزودن نظر


Joomlart