پنجشنبه, 28 تیر 1397

ملاقات پالیزدار با هاشمی رفسنجانی

نامه الکترونیک چاپ PDF


قرار ملاقاتی با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم، به اتفاق  رفتم، به ایشان عرض کردم: آقای پالیزدار هم به دیدار شما آمده اند و در اتاق انتظار هستند، انتظارش را نداشت، اما مثل همیشه با روی گشاده پذیرفتند و او را در آغوش گرفتند.
عرض کردم:  آقای پالیزدار از زندان هم نامه ای سرگشاده برای شما نوشتند.
گفتند: نامه را خوانده ام و تشکر کردند.
پالیزدار گفت:  وظیفه خود می دانستم تا برای عرض ادب و عذرخواهی بیایم، من هیچ پرونده ای از خانواده شما ندیده ام و هر چه گفتم از جوسازی ها و شایعات آقایان بوده است و این مطلب را در همان سخنرانی همدان هم گفته ام.
آقای هاشمی گفتند:  من به این چیزها عادت دارم، مهم نیست"
* * لازم به توضیح است که تندترین حملات را پالیزدار علیه هاشمی و خانواده او انجام داد و تنها کسی که از نظر پالیزدار محق بر شکایت بود هاشمی بود، که نه تنها شکایت نکرد، بلکه با زندان رفتن پالیزدار هم مخالف بود.
88/12/3 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart