پنجشنبه, 28 تیر 1397

من برای سلامتی شریعتمداری دعا می کنم

نامه الکترونیک چاپ PDF
خبر بیماری حسین شریعتمداری بسیاری از مردم را شاد کرد، کسانی که سالها مورد هجو و هتک او واقع شده بودند، کسانی که از زخم زبان او مصون نبودند، حسین شریعتمداری از کسانی است که مردم از زبان و قلم او آسایش ندارند، او راس فتنه و فتنه گران است، اما من برای سلامتی اش دعا می کنم، او نباید بمیرد! هرگز، ما با او کارها داریم، باید او را محاکمه کرد، باید معلوم شود از چه تبار است و چرا این فتنه را برپاکرده است. روزی هم ملت شاهد اعتراف های حاج حسین بازجو خواهند بود!
حاج حسین آقا؛ تو نباید بمیری، من در بند 209 به ملاقاتت خواهم آمد، اما مطمئن باش ، اگر شما با انسان ها چون حیوان رفتار کردید، ما با چون تویی، چون انسان رفتار می کنیم، ما به تعالیم رسول خدا پایبندیم، اما تو چه؟ آیا خدا را می شناسی ؟ هرگز!   آیا به معاد و قیامت باور داری؟ هرگز!  نمی توانم بگویم که تو فقط قدرت را می شناسی، من دست های توطئه را در پس تو می بینم.
حاج حسین بازجو؛ زنده بمان تا روز محاکمه چیزی نمانده است.
88/12/17 دکتر مهدی خزعلی

وصيت هاى پيامبر (صلّى الله عليه و آله) به على (عليه السّلام)

اى على: هركس مردم از زبان او بترسند از دوزخيان است.

اى على: بدترين مردم كسى است كه مردم از بيم بدگوئى و بدزبانى او احترامش كنند و بدى او نقل شود.

اى على: خداوند بهشت را بر هر دشنام گوى بد زبان كه باكى ندارد چه بگويد و چه بشنود، حرام فرموده است.

اى على: براى هر گناهى توبه‏اى وجود دارد جز بد اخلاقى، كه دارنده آن هروقت از گناهى نجات يابد به گناهى ديگر مبتلا مى‏شود.

اى على: مسلمان كسى است كه مسلمين از دست و زبان او به سلامت باشند،

اى على: مرگ ناگهاني براي  كافر مايه افسوس و حسرت است.

اى على: بد اخلاقى شوم و نامبارك است،

اى على: هركس عمداً بر من دروغ ببندد بداند كه جايگاهش آتش است.

اى على: هركس غيبت برادر مسلمانش را بشنود و توان يارى او را داشته باشد و ياريش نكند خداوند او را در دنيا و آخرت خوار مى‏سازد.

اى على: هيچ فقري سخت تر از ناداني نيست،

اى على: آفت و آسيب گفتار دروغ است،

افزودن نظر


Joomlart