پنجشنبه, 28 تیر 1397

این پنجاه نفر و آن پنجاه میلیون !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  سالگرد 22 خرداد، تهران چهره حکومت نظامی به خود گرفت، 16 آذر را بسته بودند، ترافیک شدید بلوار کشاورز موجب شد که از پارک لاله تا تقاطع دکتر قریب و آزادی را پیاده بیایم، انصافاً گاردی های جمهوری اسلامی به مراتب پیشرفته تر و مجهز تر از کماندوهای شاه هستند، مثل آدم آهنی لباس می پوشند، تازه خودشان که درگیر نمی شوند، اول لباس شخصی ها به سبک شعبان بی مخ عربده می کشند و حمله می کنند و پشت سر آنها گارد، سواره یا پیاده حرکت می کند!
  نمی دانم آن چهل و اندی میلیون نفر که برای تجدید بیعت به پای صندوق های رای آمدند اینقدر ترسناکند یا آن پنجاه میلیون نفر که در 22 بهمن برای حمایت از آقایان به میدان آمدند خطرناکند؟! وگرنه طبق گزارش کیهان که برای جنبش سبز دیگر پنجاه نفر هم نمانده است ( رجوع شود به آخرین گزارش کیهان که اعلام کرد پنجاه نفر هم به دعوت جنبش سبز پاسخ ندادند)  نمی دانم رژیمی که به پنجاه میلیون مردم پا به رکاب فدایی مستظهر است چرا باید برای پنجاه نفر معاندِ ملحدِ محارب، آن هم  از نوع ترسو و بی دین، این همه نیرو بسیج کند!
  حکومت نظامی امروز تهران، پیامی به جهان مخابره کرد، آن پیام این بود: " ملت علی رغم سرکوب مضاعف زنده است " ، دیگر نیازی نیست که مخالفان به خیابان بیایند، حضور نیروهای سرکوبگر همان پیام را دارد!  از نظر اینجانب حجم نیروهای ضد شورش صد برابر زمان شاه می باشد، شاه در آن زمان 36 میلیون مخالف داشت، پیدا کنید پرتقال فروش را....
22 خرداد 1389  دکتر مهدی خزعلی / تهران خیابان آزادی

افزودن نظر


Joomlart