پنجشنبه, 28 تیر 1397

مسعود رجوی مرد !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  پیامکی ساعت 1.5 نیمه شب دریافت کردم که: " مسعود رجوی مرد "  او قبل و بعد از انقلاب، بیراهه رفت، جوانان زیادی را کشت یا به کشتن داد، او ذلت نوکری دشمن اسلام و ایران را به جان خرید، دستش به خون دو ملت ایران و عراق آلوده بود و مشی تروریستی او بهانه بازگشت استبداد به ایران شد. مرگ او فرصتی است که هوادارانش به راه راست باز گردند. جنبش سبز یک حرکت مردمی و بدور از خشونت است، با ترور به همان اندازه مخالف است که با سرکوب !89/6/4  مهدی خزعلی
توضیح:
منشاء خبر از نهاد ریاست جمهوری بوده است، یا خبری دارند و سازمان مجاهدین خلق انکار می کند! یا شایعه ای را با اهداف شوم منتشر می کنند، علی ای حال تلویزیون منافقین هم سکوت کرده و تکذیب نمی کند، هر چه هست من انتشار این پیامک توسط جناح حاکم را خبر کردم و خواستم به بهانه این پیامک اعلام موضع شود و یادآوری کنم مشی ما تروریست ها جدا است.

افزودن نظر


Joomlart